Συμμετοχή στο 8ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο

Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού Ιταλίας, το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού και η Association Européenne des Enseignants (AEDE) προσκαλούν το Γυµνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Καραχάλιου στο Κερατσίνι Πειραιά στο 8ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο, που θα διεξαχθεί στη Ρώµη Ιταλίας, από 26 Νοεµβρίου 2023 έως 1 Δεκεµβρίου 2023, µε θέµα: «ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ: Ένα Μακραίωνο Ταξίδι (509 π.Χ. – Σήµερα), Ιστορία, Πολιτισµός, Κοινωνικοί και Πολιτικοί Θεσµοί, Δηµοκρατία».Το σχολείο θα συµµετέχει στο Συνέδριο µε οµάδα 8 µαθητών της Β’ και Γ’ Γυµνασίου και 1 συνοδό καθηγήτρια και θέµα εισήγησης: «Το Αθηναϊκό Δηµοκρατικό Πρότυπο».