Ο στόχος των εκπαιδευτηρίων Καραχάλιου στην πολύ σημαντική βαθμίδα του Δημοτικού Σχολείουδεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων που θα συνοδεύσουν την υπόλοιπη μαθητική ζωή των μαθητών μας.
Σεβόμενοι την πολυετή προσφορά μας στην παιδεία, βάζουμε τις βάσεις που χρειάζονται για την επιτυχή πορεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βοηθώντας τους μαθητές μας όχι απλά να αποστηθίσουν τη στείρα γνώση αλλά να ανακαλύψουν τη χαρά της μάθησης διερευνητικά. Βασικό μέλημα των δασκάλων στα Εκπαιδευτήρια Καραχάλιου είναι η καλλιέργεια της τόσο σημαντικής στις μέρες μας κριτικής σκέψης, η αυτενέργεια του παιδιού στη διαδικασία πρόσληψης της γνώσης και κυρίως η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος για τη μάθηση και το σχολείο.
Έχοντας πάντα στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μαθητές μας, έχουμε εμπλουτίσει το ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα έτσι ώστε εκτός από το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου, τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται και ασχολούνται με μαθήματα και δραστηριότητες θεμέλιες για τη συγκρότηση μιας υγιούς προσωπικότητας. Με αυτό το σκεπτικό αφιερώνεται χρόνος Στη Λογοτεχνία, σε επεξεργασία κειμένων από την Ιστορία κάθε τάξης και στα πειράματα στο μάθημα της Φυσικής.
Ελεύθερη Λογοτεχνία
Επεξεργασία Ιστορικών Κειμένων
Πειράματα Φυσικής
Μαθηματικά
Θεμέλιο ρόλο στο πρόγραμμα έχουν και τα Μαθηματικά, η διδασκαλία των οποίων ενισχύεται εκτός από τα εγχειρίδια του Υπουργείου με φύλλα εργασίας σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτα η κατανόηση και να δομούνται σταθερές βάσεις για ένα τόσο σημαντικό μάθημα.
Έκθεση
Αφιερώνεται ξεχωριστά χρόνος για την Έκθεση. Οι μαθητές μας μέσω της κειμενοκεντρικής μεθόδου μαθαίνουν διασκεδαστικά αλλά και μεθοδικά να διαχειρίζονται ένα γραπτό κείμενο και να αποτυπώνουν τις σκέψεις τους.
Κοινωνική συνείδηση
Γνωρίζοντας ότι το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός ανοιχτός στην κοινωνία προγραμματίζονται συμμετοχές σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία λειτουργούν υποστηρικτικά του μαθήματος αλλά και προωθώντας την κοινωνική συνείδηση των μαθητών μας διοργανώνονται φιλανθρωπικές οργανώσεις με πρωταγωνιστές πάντα τους ίδιους τους μαθητές.
Αθλητικές δραστηριότητες
Προσαρμόζουμε τις αθλητικές δραστηριότητες, πάντα με βάση την ηλικία κάθε παιδιού.
κολύμβηση
μπάσκετ
τένις
αυτοάμυνα
σκάκι
Εικαστική και Μουσική αγωγή
Ιδιαίτερη έμφαση παρέχεται στην Εικαστική και Μουσική Αγωγή από καθηγητές εξειδικευμένους στον τομέα τους, με δυνατότητα να διακρίνουν τις ιδιαίτερες κλίσεις κάθε παιδιού.
Μελέτη και προετοιμασία
Τέλος τις απογευματινές ώρες παρέχεται η δυνατότητα οι μαθητές να μελετήσουν και να απασχοληθούν δημιουργικά με τους δασκάλους τους με στόχο την προετοιμασία για την επόμενη μέρα δίνοντας έτσι το χρόνο και για άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.
Εφαρμόζουμε
ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία.
Προωθούμε τη βιωματική μάθηση.
Λειτουργούμε ψηφιακές τάξεις και ηλεκτρονικούς πίνακες
Δημιουργούμε πολυμεσικό διδακτικό υλικό.
Χρησιμοποιούμε πλήθος εποπτικών μέσων.
Προάγουμε τη δημιουργική σκέψη.
Ερευνητικές – διαθεματικές εργασίες (project).
Παρέχουμε στους μαθητές μας πλήρη σειρά βοηθημάτων που έχουν συγγράψει οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας.

Επίσης παρέχουμε

Εκμάθηση Αγγλικών με καθημερινή διδασκαλία.
Γαλλικά, Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.
Πληροφορική.
Λειτουργία θεατρικών ομάδων.
Χορωδία.
Πολιτιστικές, περιβαλλοντικές επισκέψεις.
Δράσεις εθελοντισμού.
Αθλητικές ομάδες.