...γιατί κάθε παιδί είναι μοναδικό και αξίζει την καλύτερη εκπαίδευση!

Παιδικός Σταθμός & Νηπιαγωγείο

 • Αγάπη
 • Ασφάλεια & φροντίδα
 • Οικογενειακό περιβάλλον
 • Βιωματική μάθηση
 • Μαθαίνω “παίζοντας”
 • Ειδικευμένο & σταθερό προσωπικό
 • Σύγχρονες υποδομές
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Αγγλικά
 • Τακτική συνεργασία με την οικογένεια
 • Συνεργασία παιδοψυχολόγου & παιδιάτρου

Δημοτικό

 • Εξατομικευμένη διδασκαλία
 • Ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • Θεατρική αγωγή / παραστάσεις
 • Μουσική παιδεία
 • Λαϊκή παράδοση
 • Ειδικευμένο & σταθερό προσωπικό / τάξη
 • Τακτική συνεργασία με την οικογένεια
 • Απογευματινή μελέτη

Σε κάθε βαθμίδα

 • Εκπαιδευτική Ρομποτική S.T.E.M.
 • Αθλητικές δραστηριότητες & σκάκι
 • Summer Camp
 • Εκπαιδευτικές & παιδαγωγικές επισκέψεις
 • Έκδοση μαθητικής εφημερίδας
 • Μεταφορά με σύγχρονα ιδιόκτητα σχολικά
 • Σεβασμός προσωπικότητας κάθε παιδιού
 • Συνεργασία με βραβευμένους ακαδημαϊκούς
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Απόκτηση Πτυχίων Ξένων Γλωσσών
 • Πανελλήνιοι μαθητικοί διαγωνισμοί

Γυμνάσιο

 • Προετοιμασία Λυκείου
 • Κρατική πιστοποίηση Microsoft
 • Νεανική επιχειρηματικότητα ΣΕΝ
 • Ψηφιακά μαθήματα
 • Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Αυτόνομο κτίριο με μοντέρνες υποδομές
 • Εργαστήριο ρομποτικής
 • Διαθεματική μελέτη
 • Απογευματινή μελέτη
 • Ενισχυτική διδασκαλία