Δίνουμε αξίες στον άνθρωπο. Δημιουργούμε ανθρώπους με αξία!

Ιστορικό

Το Σεπτέμβριο του 1957, η δασκάλα, Βασιλική Καραχάλιου, ίδρυσε το σχολείο μας, έχοντας ως οδηγό τις Πλατωνικές και Αριστοτελικές απόψεις περί παιδείας.Κυρίαρχες έννοιες σε αυτό το εγχείρημα ήταν «η αρετή, η αγωγή, η παιδεία, ο πολιτισμός» με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, που θα διακριθούν για το ήθος, θα προοδεύσουν και θα διαπρέψουν στη ζωή τους.

Τον πρώτο χρόνο, το σχολείο μας λειτούργησε ως μονοθέσιο Δημοτικό και με την πάροδο του χρόνου αναπτυσσόταν, για να δημιουργηθεί σήμερα μία ολοκληρωμένη σχολική μονάδα, η οποία περιλαμβάνει Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο σε τρία ανεξάρτητα κτίρια.

Τόσα χρόνια, βήμα το βήμα, από την προσχολική ακόμη ηλικία, μέχρι και το Γυμνάσιο, το σχολείο μας διαμορφώνει άριστους μαθητές, ανθρώπους με αξίες και εφόδια.

Mε δεδομένους στόχους την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού μέχρι και την ηλικία της πρώτης εφηβείας, την ορθή ανάπτυξη της προσωπικότητας του, την πνευματική του καλλιέργεια και τις γερές μαθησιακές βάσεις προχωράμε μαζί και σας περιμένουμε να μας εμπιστευτείτε, όπως πάντα, το δικό σας παιδί.

Η καλύτερη διαφήμισή μας είναι οι παλιοί μαθητές οι οποίοι χωρίς δισταγμό, εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε εμάς.

Το Εκπαιδευτικό μας Όραμα

με αφετηρία τη γνώση και προορισμό την επιτυχία.Αγαπητοί γονείς,

Το σχολείο μας προσφέρει στο παιδί μια διαφορετική ψυχοπαιδαγωγική διδακτική προσέγγιση.

Στοχεύουμε να παραμείνουμε ένα σχολείο που προσφέρει ουσιαστική γνώση με αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας.

Πιστεύουμε σε μια αγωγή του παιδιού περισσότερο ανθρωπιστική, καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα και ενισχύοντας την αίσθηση προσφοράς στο σύνολο.

Γαλουχώντας τα παιδιά με τις διαχρονικές ελληνικές αξίες, τα οδηγούμε ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης εποχής μας.