Εκπαιδευτική ρομποτική για παιδιά. Σε συνεργασία με το STEM Education.
Αγαπητοί Γονείς,

Η εισαγωγή της «Εκπαιδευτικής Ρομποτικής» σε συνεργασία με το STEM Education, είναι αποτέλεσμα της ανάγκης να προσφέρουμε στο παιδί ένα κίνητρο καλλιέργειας και ανάπτυξης του νου, της διανόησης και των δεξιοτήτων του. H Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι μία διαδικασία νοητικής εξέλιξης του παιδιού, που συνδυάζει την ψυχαγωγία με τη διερευνητική μάθηση.

Μέσα από τα εργαστήρια «Μηχανικής» αρχικά και «Ρομποτικής» στη συνέχεια, το παιδί μαθαίνει να συνδυάζει, να αναλύει και να συνθέτει υλικά και εξαρτήματα βάσει ενός σχεδίου, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα με λειτουργικές ιδιότητες!

Μέσω των ρομπότ τα παιδιά εμπεδώνουν πολύ καλύτερα τα Μαθηματικά και τη Φυσική, καθώς και τον Προγραμματισμό και τη Μηχανολογία, γιατί βλέπουν στην πράξη την εφαρμογή των επιστημών (βιωματική μάθηση).
Η Ρομποτική είναι ένα καλό εφόδιο για να συμπληρώσουν τον μακρύ δρόμο της γνώσης…!
Παράλληλα, όλη η διαδικασία γίνεται μέσα από ομαδική εργασία και συνεργατικότητα, βοηθώντας έτσι το παιδί να εξελιχθεί συναισθηματικά (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικά (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση).

Δεν είναι γνωστό σε ποιο βαθμό η χρήση της ρομποτικής θα επηρεάσει τις ζωές μας στο μέλλον. Το βέβαιο όμως είναι ότι όσο πιο εξοικειωμένα είναι τα σημερινά παιδιά με αυτές τις τεχνολογίες, τόσο πιο εύκολα θα μπορούν να ακολουθήσουν τις καλπάζουσες εξελίξεις των επιστημών και της μηχανολογίας.

Οι περισσότεροι γονείς θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν υγιή, έχοντας μια ζωή ευτυχισμένη και δημιουργική. Έτσι, φροντίζουμε να τα αγαπάμε και προσπαθούμε να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με ερεθίσματα που θα ξυπνήσουν κρυμμένες τους δεξιότητες. Ποιος ξέρει, μπορεί να πετύχουν κάποτε σπουδαία πράγματα για την κοινωνία.