ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Στο Γυμνάσιο μας, μαθητές ασκούνται στην κριτική σκέψη, την πολύπλευρη εξέταση των ζητημάτων, την οργανωμένη  τεκμηρίωση των τοποθετήσεών τους. Μαθαίνουν να βασίζουν τη σκέψη τους σε ισχυρά επιχειρήματα και συγχρόνως να μετέχουν σε συζητήσεις με ευγένεια.

Διδάσκονται την πολιτισμένη αντιπαράθεση για ζητήματα της επικαιρότητας ή διαχρονικά.

Η λειτουργία του Ομίλου Ρητορικής  αποσκοπεί στην:

Επιχειρηματολογία: Εύρεση και Ανάπτυξη Επιχειρημάτων

Αντίκρουση: Αποδόμηση και Αντίλογος σε Επιχειρήματα

Παρουσίαση: Εκφορά Λόγου και Ρητορική

Δομή: Γραπτού και Προφορικού Λόγου της σκέψης

Οι μαθητές  μας έρχονται σε επαφή με τις αρχές της επιχειρηματολογίας, μαθαίνουν να δομούν κλιμακωτά  μία ομιλία τους και εξοικειώνονται με την παραγωγή τεκμηριωμένου και συνθέτου λόγου.

Το προγραμμα πραγματοποιείται δωρεάν απο το σχολειο με την ευθύνη της Φιλολογου μας κας Αικ. Κουβουτσάκη.