Οι μαθητές της Γ’ γυμνασίου στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ

Οι μαθητές της Γ’ γυμνασίου, επισκέφθηκαν το τμήμα θεατρικών σπουδών του ΕΚΠΑ και συνάντησαν την καθηγήτρια κ. Διαμαντάκου που τους έκανε ένα ακαδημαϊκό μάθημα σχετικά με την τραγωδία Ελένη του Ευριπίδη. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από τον τρόπο παρουσίασης του μαθήματος αλλά και από τη θερμότατη υποδοχή της καθηγήτριας.