Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 (K.Δ.Β.Μ.2) των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ είναι ένας Εκπαιδευτικός Οργανισμός που έχει σαν σκοπό:
την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για ενήλικες, ενισχύοντας τη φιλοσοφία της «διά βίου μάθησης».
Προσφέρονται 3 προγράμματα:
Γνώση και (προαιρετικά) Πιστοποίηση ΑΣΕΠ στους Η/Υ
Αγγλικά και Business English με δυνατότητα Πιστοποίησης
E-commerce & Social Media για προσωπική αλλά και επαγγελματική χρήση
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.kdbm2.gr/