Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

Από το Νηπιαγωγείο οι μαθητές μας ξεκινούν να έχουν επαφή με τα αγγλικά. Σε αυτές τις ηλικίες το μάθημα διδάσκεται βασισμένο σε “Topics” με λεξιλόγιο, τραγούδια και εικόνες διαβαθμισμένο σε ανάλογο επίπεδο δυσκολίας από το προνήπιο στο νήπιο. Η διδασκαλία γίνεται σε μορφή παιχνιδιού.image

Τα παιδιά ξεκινούν την Α΄ Δημοτικού γνωρίζοντας σε πολύ καλό βαθμό το λεξιλόγιο που θα συναντήσουν ενώ με το πέρας του πρώτου τριμήνου ξεκινούν την εξοικείωσή τους και με τη δεξιότητα της γραφής.

Στη Β΄ Δημοτικού προχωρούν στη Junior A αποφοιτώντας από το δημοτικό έχοντας τελειώσει την C Regular. Οι μαθητές διατηρούν σχεδόν καθημερινή επαφή με τη γλώσσα όπου είναι βασική για την πρακτική τους εξάσκηση.

Από την Δ΄ Δημοτικού τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δίνουν πρώτααναγνωρισμένα διπλώματα του Βρετανικού Συμβουλίου με το οποίο  διατηρούμε συνεργασία και επαφή.

Στην Γ΄  Γυμνασίου οι μαθητές δίνουν εξετάσεις B2 επιπέδου (Lower) σύμφωνα με το κοινό πρόγραμμα της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Σε όλα τα επίπεδα η ξένη γλώσσα διδάσκεται από έμπειρους καθηγητές αγγλικής γλώσσας ενώ παράλληλα λειτουργεί τμήμα φροντιστηριακό από τη Γ΄ Δημοτικού και πέρα για την καλύτερη εμπέδωση και για περαιτέρω εξάσκηση.

Β’ Ξένη Γλώσσα:  Γερμανικά – Γαλλικά

Από την Δ’ Δημοτικού, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε Γαλλικά και Γερμανικά.  Οι μαθητές προετοιμάζονται και λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Τελειώνοντας το σχολείο θα κατέχουν τη γλώσσα τόσο σε γνωστικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο, έχοντας διαμορφώσει ευρωπαϊκή συνείδηση. Οι μαθητές μας απο την Δ΄ Δημοτικού, προετοιμάζονται για τα διπλώματα Delf A1 και Fit1, αντίστοιχα. Στο Γυμνάσιο προετοιμάζονται για τα διπλώματα Delf A2 καιFit2, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε διάφορα Projects, μέσω των οποίων εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με βιωματικό τρόπο.

Πτυχία

Οι μαθητές μας, με την πολύτιμη βοήθεια καταρτισμένων καθηγητών, μαθαίνουν Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά, χωρίς να απαιτείται εξωσχολική φροντιστηριακή υποστήριξη. Στο πλαίσιο της εκμάθησης των ξένων γλωσσών, τα παιδιά οδηγούνται στην απόκτηση διπλωμάτων.