Βασικός στόχος – όραμα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο στόχος των εκπαιδευτηρίων Καραχάλιου στην πολύ σημαντική βαθμίδα του Δημοτικού Σχολείουδεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων που θα συνοδεύσουν την υπόλοιπη μαθητική ζωή των μαθητών μας. Σεβόμενοι την πολυετή προσφορά μας στην παιδεία, βάζουμε τις βάσεις που χρειάζονται για την επιτυχή πορεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βοηθώντας τους μαθητές μας όχι απλά να αποστηθίσουν τη στείρα γνώση αλλά να ανακαλύψουν τη χαρά της μάθησης διερευνητικά. Βασικό μέλημα των δασκάλων στα Εκπαιδευτήρια Καραχάλιου είναι η καλλιέργεια της τόσο σημαντικής στις μέρες μας κριτικής σκέψης, η αυτενέργεια του παιδιού στη διαδικασία πρόσληψης της γνώσης και κυρίως η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος για τη μάθηση και το σχολείο.

Μέσα επίτευξης των στόχων

Έχοντας πάντα στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μαθητές μας, έχουμε εμπλουτίσει το ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα έτσι ώστε εκτός από το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου, τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται και ασχολούνται με μαθήματα και δραστηριότητες θεμέλιες για τη συγκρότηση μιας υγιούς προσωπικότητας. Με αυτό το σκεπτικό αφιερώνεται χρόνος στηΛογοτεχνία, σε επεξεργασία κειμένων από την Ιστορία κάθε τάξης και στα πειράματα στο μάθημα της Φυσικής.

Θεμέλιο ρόλο στο πρόγραμμα έχουν και τα Μαθηματικά, η διδασκαλία των οποίων ενισχύεται εκτός από τα εγχειρίδια του Υπουργείου με φύλλα εργασίας σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτα η κατανόηση και να δομούνται σταθερές βάσεις για ένα τόσο σημαντικό μάθημα. Αφιερώνεται ξεχωριστά χρόνος για την Έκθεση. Οι μαθητές μας μέσω της κειμενοκεντρικής μεθόδου μαθαίνουν διασκεδαστικά αλλά και μεθοδικά να διαχειρίζονται ένα γραπτό κείμενο και να αποτυπώνουν τις σκέψεις τους.

Γνωρίζοντας ότι το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός ανοιχτός στην κοινωνία  προγραμματίζονται συμμετοχές σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία λειτουργούν υποστηρικτικά του μαθήματος αλλά και προωθώντας την κοινωνική συνείδηση των μαθητών μας διοργανώνονται φιλανθρωπικές οργανώσεις με πρωταγωνιστές πάντα τους ίδιους τους μαθητές. Ιδιαίτερη έμφαση παρέχεται στην Εικαστική και Μουσική Αγωγή από καθηγητές εξειδικευμένους στον τομέα τους, με δυνατότητα να διακρίνουν τις ιδιαίτερες κλίσεις κάθε παιδιού. Οι αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου περιλαμβάνουν την κολύμβηση, το μπάσκετ, το τένις, την αυτοάμυνα και το σκακι, προσαρμοσμένες πάντα στην ηλικία κάθε παιδιού.

Τέλος τις απογευματινές ώρες παρέχεται η δυνατότητα οι μαθητές να μελετήσουν και να απασχοληθούν δημιουργικά με τους δασκάλους τους με στόχο την προετοιμασία για την επόμενη μέρα δίνοντας έτσι το χρόνο και για άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες.

Διδακτικές μέθοδοι

 • Προωθούμε τη βιωματική μάθηση.
 • Εφαρμόζουμε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.
 • Λειτουργούμε ψηφιακές τάξεις.
 • Δημιουργούμε πολυμεσικό διδακτικό υλικό.
 • Χρησιμοποιούμε πλήθος εποπτικών μέσων.
 • Προάγουμε τη δημιουργική σκέψη.
 • Αξιοποιούμε τη μέθοδο project.
 • Παρέχουμε στους μαθητές μας πλήρη σειρά βοηθημάτων που έχουν συγγράψει οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας.
 • Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γερμανικά – Γαλλικά σαν 2η ξένη γλώσσα 

Εκπαιδευτικο Προγραμμα

 • Εκμάθηση Αγγλικών με καθημερινή διδασκαλία.
 • Γαλλικά, Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
 • Ερευνητικές – διαθεματικές εργασίες (project).
 • Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.
 • Πληροφορική.
 • Λειτουργία ψηφιακών τάξεων με αξιοποίηση ηλεκτρονικών πινάκων (σε Δ’, Ε’ και ΣΤ’)
 • Πλήρη σειρά πρωτότυπων εντύπων και ειδικών βοηθημάτων.
 • Λειτουργία θεατρικών ομάδων.
 • Χορωδία.
 • Πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές δραστηριότητες (τένις, μπάσκετ, αυτοάμυνα, ΣΚΑΚΙ) και επισκέψεις.
 • Δράσεις εθελοντισμού.
 • Αθλητικές ομάδες.